Pokud se chystáte pronajímat svou nemovitost nebo naopak do nájmu nastoupit, v každém případě by měl být součástí nájemní smlouvy předávací protokol. Tento dokument chrání nejen majitele nemovitosti, ale také nájemníka.

číst více